Korean AK-47 30 Round 7.62x39 Magazine
Korean AK-47 30 Round 7.62x39 Magazine Korean AK-47 30 Round 7.62x39 Magazine Korean AK-47 30 Round 7.62x39 Magazine

Korean AK-47 30 Round 7.62x39 Magazine

Product Code: KCI Korean AK47 Mag GRAY
Availability: Out Of Stock
Price: $8.99

New KCI Korean AK-47 30 round 7.62x39 gray steel magazine.